Arpeggio - Tremolo Tech Pair (videos - tabs)

Arpeggio - Tremolo Tech Pair (videos - tabs)

Regular price $25.00 Sale

Arpeggio Package - 5 videos + tabs (tef, pdf)

 • Arpeggio Exercise - 1 - El Vito
 • Arpeggio Exercise - 3 - Malaguena
 • Arpeggio Exercise - 6 - Solea
 • Arpeggio Exercise - 7 - Solea by atrafana
 • Arpeggio Exercise - 14 - Taranta-Tangos-Villa-Lobos 

Tremolo Training Package - 6 videos and tabs (tef, pdf)

 • Special bonus video on how to practise tremolo
 • Flamenco Tremolo Exercise - 1 (Farruca) 
 • Flamenco Tremolo Exercise - 12 (Solea by atrafana) 
 • Flamenco Tremolo Exercise - 13 (Buleria by atrafana) 
 • Flamenco Tremolo Exercise - 14 (String Skipping Drill) 
 • Flamenco Tremolo Exercise - 15 (by atrafana)